• Het jaarlijks lidgeld, inclusief de aansluiting bij de Federatie van Vlaamse Vliegvissers en de verzekering bedraagt €50, te betalen via rekeningnummer
    BE48 0011 6970 6327.
  • Leden die zich na 30 juni aansluiten betalen slechts €25.
  • Minderjarigen (- 18 jaar) kunnen na voorafgaandelijk contact met het bestuur gratis lid worden. Hun lidmaatschap moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden!
  • Alvorens lidgeld te betalen is het mogelijk, op eigen aansprakelijkheid, twee kennismakingsavonden bij te wonen.
  • Wenst u lid te worden van onze vliegvisclub, neem dan contact op via onze contactpagina, of kom even langs.